OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

C.I.B. a C.I.E. GCH. Rusty HRAPLES

 
         

 

Pes / Male :  Int /Multi CH 
Rusty HRAPLES

  Dátum narodenia / D.o.B.: 26.6.2007

  Chovateľ / Breeder: HRAPLES FCI SK

  36 cm / 14 "

  Srsť broken, farba biela/hnedé znaky 

  Coat broken, white / tan signs

  Plnochrupý, nožnicový záhryz

  Full dentition, scissor bite

  Luxácia pately 0/0 LP 0/0

 Dedičné očné vady PRA, C, LL negatívne 

  Eye tested PRA, C, LL clear

 BAER obojstranne počujúci both sides hearing

  Chovný pes 
  Available at stud to approved bitches
 
 C. I. B. a C. I. E.
Šampión krásy / Champion of Beauty 
 Chorvátska,Maďarska, Poľska, Slovenska a   Rumunska
 Croatian, Hungarian, Polish, Slovak and Romanian
 Grand šampión krásy / Grand Champion of Beauty
 Slovenska, Rumunska
 Slovak, Romanian
  
  Skúšky Vlôh Malých Plemien I. cena
  Test ability of small breeds I. price
  skúška odvahy na diviaka známka 2
  test of courage on the boar mark 2
  skúšky Farbiarske Duričov III. cena 
  Dyeing Laufhund test III. price
  Farbiarske skúšky malých plemien I. cena
   Dyeing test, small breeds I. price
 
   Agility MA2
   Coursingová licencia Coursing licence                                                                         

 

 

 
 RODOKMEŇ / PEDIGREE
   

              

Fanfán Tulipán Paleur

                  

 

  Arthur By Windrush   Vlietstede Dinky   Quinty van't Runsel
  Kingsway Tiny
  Rednock Queenie 33 cm   Rednock Iron Topper
  Swanny (D. Jones)
  Gulabin's Gigi - Lou   Gulabin's Make the Mark   Hoelio Prince
  Gulabin's Zarah
  Gulabin's Raisa   Somerwest Spider
  Ridley Firelight

                     

Debbie Černý Faun

   

 

  Norlund SPACEWALKER   Barsetta Want To Be Buster   Barsetta Vampire
  Barsetta X-Cite
  Norlund Isolde   Hawlbeck Copper Boy
  Barsetta Solitaire
  ROSE JACK Interris
  tricolor
  Reynwood Rupert   Glenholm Erik of Belmorr
  Ridley Rowena of Reynwood
  Meggie von der Heulisse   Burberry of Highast
  Nizzy of Highfast

 FCI - Standard Nº339   

 
Parson Russel terrier
 
KRAJINA PôVODU: Veľká Británia.

DÁTUM PUBLIKÁCIE ORIGINÁLNEHO PLATNÉHO ŠTANDARDU: 13.10.2010.

VYUŽITIE: Pracovný teriér so schopnosťou pracovať pod zemou.

KLASIFIKÁCIA FCI: Skupina III. - teriéry, sekcia I. - veľké a stredné teriéry. S pracovnou skúškou.

KRÁTKE ZHRNUTIE HISTÓRIE: Dlhé roky bola medzi milovníkmi teriérov polemika o type teriéra s nejasným pomenovaním "Jack Russell". Kennel Klub obdržal žiadosti od značného množstva nadšencov typu fox teriérov chovaných viktoriánskym poľujúcim duchovným, reverendom Johnom Russellom. Tento robustný a pracovitý typ teriéra bol nakoniec uznaný a dostal názov plemena Parson Russell Terrier.

VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA: Pracovitý, aktívny a agilný, bez prehnaných znakov. Stavaný pre vitalitu a vytrvalosť, celkovo vyvážený a flexibilný. Čestné jazvy sú prípustné.

DôLEŽITÉ PROPORCIE: Dobre vyvážený. Celková dĺžka od bodu ramien po bod zadného stehna o niečo dlhšia ako výška od kohútika po zem. Dĺžka od nosa po stop o niečo kratšia ako od stopu po temeno.

SPRÁVANIE / TEMPERAMENT: Pôvodne teriér chovaný na prácu s líškou, sebavedomý, energický a veselý pes ktorý má schopnosti a stavbu tela prispôsobenú práci pod zemou. Odvážny a priateľský.

HLAVA
Hlava klinového tvaru.

MOZGOVÁ ČASŤ:
Lebka: Plochá, stredne široká, postupne sa zužujúca smerom k očiam.
Stop: Plytký.

TVÁROVÁ ČASŤ:
Nos: Čierny.
Čeľuste/Zuby: Čeľuste silné, svalnaté. Zuby dobrej veľkosti, posadené kolmo do čeľuste, s perfektným pravidelným a úplným nožnicovým skusom, čiže horné zuby tesne prekrývajú spodné, zuby sú posadené kolmo k čeľustiam.
Líca: Nie sú výrazné.
Oči: Tmavé, mandľového tvaru, nikdy nie vystupujúce. Čulý, inteligentný výraz.
Uši: Veľkosť proporcionálna k hlave. V tvare V, preklopené dopredu, špička ucha by mala byť na úrovni vonkajšieho kútika oka. Zhyb nemá byť nad vrcholom lebky. Koža strednej hrúbky.

KRK: Suchý, svalnatý, dobrej dĺžky, smerom k pleciam sa postupne rozširujúci a dobre nasadený do ramien.

TELO:
Chrbát: Silný, rovný a ohybný.
Bedrá: Silné a mierne klenuté.
Hrudník: Strednej hĺbky, neprečnievajúci pod bod lakťov. Objímuteľný za ramenami rukami strednej veľkosti. Rebrá dobre vyvinuté, nie nadmerne ohnuté, ale ani ploché po stranách.

CHVOST: V minulosti obvykle kupírovaný
Kupírovaný: Dĺžka hodiaca sa k telu. Silný, najlepšie rovný, stredne vysoko nasadený, pri pohybe nesený vzpriamene, v kľude smie byť nesený nižšie.
Nekupírovaný : Strednej dĺžky, podľa možností rovný, dávajúci psovi celkovú rovnováhu. Hrubý pri koreni a zužujúci sa smerom k špičke. Stredne vysoko nasadený, pri pohybe nesený vzpriamene, v kľude smie byť nesený nižšie.

KONČATINY

PREDNÉ KONČATINY:
Všeobecný vzhľad: Primeraný priestor medzi prednými nohami, dobre nasadené pod telom.
Plecia: Dlhé a zvažujúce sa, dobre posadené dozadu, jasne vyhranené v kohútiku.
Nadlaktie: Rovnakej dĺžky ako rameno a v takom uhle, že nohy sú nesené dostatočne pod telom, pod bodom kohútika.
Predlaktie: Silné a rovné, nevytáčajúce sa ani dnu ani von. Dĺžka predných nôh má byť o niečo dlhšia ako hĺbka tela.
Lakeť: Tesne priliehajúci k telu, pracujúce voľne po stranách.
Priehlavok (sponka): Silný a ohybný.
Predné labky: Kompaktné s pevnými vankúšikmi, prsty stredne klenuté, nikdy nie ploché alebo otvorené, nevytáčajúce sa ani dnu ani von.

ZADNÉ KONČATINY:
Všeobecný vzhľad: Silné, svalnaté s dobrým zauhlením.
Kolená: Dobré zahnutie kolenného kĺbu, nie prehnané.
Lýtka: Dobre vyvinuté. Pätový kĺb: Posadený nízko.
Priehlavok (zadná sponka): Paralelné, dávajúce veľkú hnaciu silu.
Predné labky: Ako predné labky.

CHôDZA/POHYB: Voľný, priestranný pohyb, nie prehnaný. Kroky majú byť dobrej dĺžky, nie chodúľovité alebo príliš vysoké. Zadné nohy dávajú veľkú hnaciu silu. Dobre koordinovaný; rovný z predu aj zo zadu.

KOŽA: Hrubá a voľná.

OSRSTENIE
SRSŤ: Hrubá, broken alebo hladká, prirodzene drsná, plochá, rovná, tesne priliehajúca s dobrou podsadou. Odolná voči počasiu. Brucho a spodné časti osrstené. Upravená (trimovaná) srsť má vyzerať prirodzene, nikdy nie ostrihane.

FARBA: Biela alebo väčšinou biela s trieslovými, citrónovými alebo čiernymi znakmi, alebo akákoľvek kombinácia týchto farieb. Preferuje sa farba na hlave a/alebo koreni chvosta, ale trochu farby na tele je akceptovateľné.

VEĽKOSŤ:
Výška v kohútiku:
Psi: Ideálna výška 36 cm.
Suky - ideálna výška 33 cm.
Zdravie a vyváženosť by mali byť zachované, ale treba brať do úvahy že tento teriér, chovaný na prácu s líškou, by mal byť za lopatkami obsiahnuteľný stredne veľkými rukami. Za týchto podmienok sú nižšie výšky akceptovateľné.

CHYBY: Akákoľvek odchýlka od horeuvedeného by mala byť považovaná za chybu, závažnosť ktorá sa jej pripíše by mala byť priamo úmerná stupňu tejto odchýlky a jej vplyvu na zdravie a blaho psa a jeho schopnosť plniť svoju tradičnú prácu.

DISKVALIFIKUJÚCE CHYBY: - Agresivita alebo prílišná bojazlivosť. - Pes javiaci akékoľvek fyzické alebo psychické abnormality má byť diskvalifikovaný.

POZNÁMKA: Psi majú mať dva zjavne normálne vyvinuté semenníky úplne zostúpené do mieška.

Tento doplnený štandard je platný od 16.2. 2011

Preklad z angličtiny B. Košáriová  http://www.parson-russell.sk/